rd

YAŞAM AĞACI

Aşağıda ne varsa yukarıda o tezahür eder.

Yaşam ağacı birçok kadim kültürde var olan bir sembol.. Eski Türklerde, Eski Mısır’da, Çin’de ve Meksika’da. Onlarca kültürde adı geçen kutsal bir sembol.

Neden mi şirketimin adını Yaşam Ağacı koydum?

Öncelikle ben mitolojiyi severim.. Hikayelere bayılırım. Dünyanın birbirine çok uzak yerlerinde, neredeyse aynı hikayelerin anlatılıyor olması beni büyüler. Belki de bana “farklı olsak da aynıyız”ı hatırlattığı için… Bilgeliğin aslında tek olduğunu anımsattığı için..

Yaşam ağacı, genelde birbirine kavuşan kökler ve dallar ile resmedilir. Ağacın köklerinin dallara dönüşmesi gibi; dallar ve yapraklar da toprağa kavuştukça ağacın köklerini besler.

İnsanlar ve insanların var olduğu tüm organizmalar da işte bu sembolize edilen Yaşam Ağacı’na benzer… Hem hemen görünmeyen kökleri vardır: İnançlarımız, hayallerimiz, korkularımız, kalıplarımız. Hem de görünen gövdesi, dalları, yaprakları: Neler yaptığımız, neleri yapmadığımız. O anda neyin görünür olduğu.

Neye inandığımız, neyin hayalini kurduğumuz; yaşadığımız hayatı belirler. Aynı hayatı, aynı gerçekliği tekrar tekrar yaşadıkça da aynı inançlar aynı korkular aynı olumsuz senaryolar kuvvetlenir.

Biz bireylerin ve kurumların hem kökü ile hem de dallar ve yapraklarıyla çalışırız. Kökler değiştikçe yapraklar, yapraklar değiştikçe kökler değişir: Korkulardan, kısıtlayıcı kalıplardan, konuşulan ya da konuşulmayan binbir olumsuz senaryodan arınan kökler tabii ki farklı dallar verir. Öte yandan, bize hizmet etmeyen davranışlarımızı değiştirdikçe de o dallar budanır. Daha sağlıklı gövde daha sağlıklı köklere dönüşür.

Birçok yaşam ağacı mitinde ağacın dalları göğe uzanır. Sonsuzluk ya da cennete… Biz de kişi ve şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlarız. Kendi sonsuzluklarına..